Banner
 
 
TRANG CHỦ Tài liệu Mẫu văn bản
 
Biên bản hủy hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, ngày ......./........./............ tại.............................................................................

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN A:

CÔNG TY …………………………………………………………………….

Địa chỉ:

................................................................................

Mã số thuế:

................................................................................

Người đại diện:

................................................................................

Chức vụ:

................................................................................

BÊN B:

CÔNG TY …………………………………………………………………….

Địa chỉ:

................................................................................

Mã số thuế:

................................................................................

Người đại diện:

................................................................................

Chức vụ:

................................................................................

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản với nội dung sau:

Ngày ....../......./.......... bên ..............lập hoá đơn cho bên.............với nội dung:

·      Seri ............. .

·      Số ..................

·      Nội dung ..........................

·      Số tiền là .................... đ (............ đồng chẵn).

Tuy nhiên, sau khi bên........nhận hoá đơn mới phát hiện hoá đơn bị ghi sai nội dung:..................

Bên ........yêu cầu trả lại, đồng thời hủy hóa đơn .............. số .................

Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên và thay thế bàng hoá đơn số :....

Biên bản thanh lý được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Số lượt xem: 8758

Các bài viết khác
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Sản xuất    |   Tư vấn   |   Dịch vụ   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ   |   Tài liệu
Copyright © 2009 KOTO. All rights reserved. Thiết kế website bởi ADC
Số lượt truy cập: 93099
Đang online: 8